לרגע חולף אחד טקסט לתערוכה
1.jpg
2.jpg
לרגע חולף אחד
לרגע חולף 2
לרגע חולף 4
לרגע חולף 3

© 2015 by ALMA MACHNESS-KASS PHOTOGRAPHER